Exposicións e museografía

Adaptacións de exposicións e museos en espazos interiores e exteriores

Centro de interpretación Castromao.
Centro de interpretación Castromao.
Centro de interpretación Castromao.
Exposición exterior bilingüe Rede Natura 2000. Centro Interpretación Castromao.
Museo exterior do Centro de Interpretación Pena Trevinca . Castromao (A Veiga).
Paneis exteriores tipo modelo Eiras  para o museo e continente das exposicións temporais. Castromao.
Panelización Rede Natura 2000. Centro de interpretación Castromao.