Sendeiros

Creación de Sendeiros

Estamos especializados na creación de rutas BTT e de sendeirismo. Cada unha ten a súa normativa propia e o seu sistema de sinalización.

Os sinais de GR e PR son marcas rexistradas en España pola FEDME e ninguén as pode usar sen o seu permiso. En Galicia o permiso é xestionado a través da Federación Galega de Montañismo – FGM -.

PROCESO

  1. Idea ou deseño da ruta ou rede de rutas.
  2. Elaboración dun informe técnico denominado EDS (Estudo de Definición de Sendeiro) asinado por un Técnico galego con titulación FEDME e autorización da FGM (Federación Galega de Montañismo)
  3. Pagamento das taxas de homologación e revisións da FGM.
  4. Sinalización segundo normas vixentes de rutas sendeiristas homologadas.
  5. Revisión de final de obra e, se é positivo, comunicación á FGM para que realice a homologación.
  6. Revisión do técnico homologador da FGM e emisión do informe positivo.
  7. Publicación dos folletos da ruta segundo modelo normalizado FGM.
  8. Publicación de información na web.

Normas de Sendeirismo en Galicia

Listaxe de normativas relativas a sendeiros homologados no territorio competencial da Federación Galega de Montañismo.

Sendeiros en Galicia

Provincia da Coruña
Provincia de Lugo
Provincia de Ourense
Provincia de Pontevedra